XC байк зона Хисаря
Кроскънтри байк зона Хисаря

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА

09:45-10:00Пристигане на сборния пункт, разтоварване, подготовка, дружески срещи.
10:00-10:01Приветствено слово (анализ на международното положение и възможността за скорошни избори в България).
10:01-11:15Преминаване през града в посока стария сборен пункт и първи етап от изкачването - до разклона за Арманите.
11:15-11:30За кратка почивка е време, с балончета, с пръчици леки, като перца ... (песничка на Сънчо)
11:30-12:30Продължаваме нагоре по горски пътища ...

 
12:30-12:45Пак почивчица, но обядът се отлага за следващия час, защото има още нагоре, нагоре ... и тук-там надолу ...
12:45-13:30 
...  та до Коритата.
13:30-14:00Време за лек обяд и тази огромна ябълка с плодове, колкото джанки.

Коритата
14:00-15:00 Надолу към пътя, който върви надлъжно по склона над Мътеница.

15:00-16:00

 Надолу ... надолу по пътя стигаме до полянката с горната контрола (полянката е там, контролата я няма :-).

 

 

16:00-17:00 Крайната цел е ясна: Хисаря.
17:30-
...
Анализ на мероприятието в ресторант Балкан.