XC байк зона Хисаря
Кроскънтри байк зона Хисаря

В списъка с регистрирани участници за Вас ще бъде публикуван само ник, откъде идвате и информация, дали сте участвали в предишни Хисариади.


Понякога при натискане на бутон Запис се получава странен резултат (проблем на платформата, чрез която работи сайта), но въпреки това данните се записват, така че не е необходимо да правите нещо повече. Просто натиснете бутона Back на браузъра, за да се върнете на сайта и проверете дали фигурирате в списъка с регистрирани участници (възможно е да има нужда от натискане на бутон Refresh на браузъра, за да се актуализират данните).